FILM – odbudowa instalacji odpylania w Elektrowni Turów po poważnej awarii przemysłowej

Rozmawiali Redakcja Powder&Bulk i Damian Demarczyk | GRUPA WOLFF

GRUPA WOLFF wykonała w systemie „pod klucz” projekt odbudowy instalacji odpylania zniszczonej w wyniku poważnej awarii przemysłowej. Prace na rzecz Elektrowni Turów (PGE) zostały zrealizowane pod czujnym okiem kamer. Powstały w ten sposób materiał posłużył do przygotowania filmu ukazującego kulisy tych prac.

24 lipca 2012 roku w Elektrowni Turów doszło do poważnej awarii przemysłowej. W efekcie zniszczeniu uległy instalacje zlokalizowane w obszarze dwóch bloków energetycznych. Władze jednej z największych polskich elektrowni cieplnych podjęły natychmiastową decyzję o odtworzeniu zniszczonych instalacji. Jak okazało się później odbudowę instalacji odpylania powierzono GRUPIE WOLFF.

Po kilku miesiącach od oddania instalacji do ruchu, magazyn Powder and Bulk przeprowadził wywiad z Damianem Demarczykiem – koordynatorem inwestycji z ramienia GRUPY WOLFF. Z wywiadu możemy się dowiedzieć, między innymi dlaczego GRUPA WOLFF zdecydowała się na realizację tego trudnego zadania oraz co było największym wyzwaniem podczas wykonywanych prac.

 

Powder and Bulk: Już od pierwszych chwil było wiadomo, iż realizacja tego projektu w zaledwie 3,5 miesiąca jest niezwykle trudna. Dlaczego mimo to GRUPA WOLFF zdecydowała się go podjąć?

Damian Demarczyk: Pamiętam bardzo dobrze dzień, w którym zapadła decyzja o przystąpieniu do realizacji zadania polegającego na odtworzeniu zniszczonej instalacji odpylania w Elektrowni Turów. Bardzo uważnie rozważaliśmy argumenty „za” i „przeciw”. Każdy z spośród grupy inżynierów pracujących nad projektem miał świadomość prestiżu zadania, ale również skali problemów jakie muszą zostać rozwiązane w niezwykle krótkim czasie. Chłodna kalkulacja pokazała jednak że przy bardzo dobrej organizacji pracy inwestycja zostanie oddana w terminie, a wszystkie postanowienia kontraktu zostaną wypełnione. W podjęciu decyzji kluczowe znaczenie miał fakt, opracowania przez inżynierów GRUPY WOLFF Dedykowanego Systemy Bezpieczeństwa Wybuchowego – DSBW. Kompleksowego programu ochrony instalacji produkcyjnych przed wybuchem. W skrócie, zadanie programu sprowadzało się do wskazania oraz oszacowania poziomu zagrożenia wybuchowego, jego ograniczenia oraz wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Powder and Bulk: Jakie najważniejsze trudności musieli Państwo pokonać podczas realizacji projektu?

Damian Demarczyk: Po zdobyciu kontraktu działania podjęły wszystkie najważniejsze działy GRUPY WOLFF: projektowy, produkcyjny, ds. bezpieczeństwa wybuchowego oraz montażowy. W pierwszym etapie prac największym wyzwaniem okazało się właściwe zaprojektowanie jednostki filtracyjnej, która musiała zostać podzielona na kilka elementów o określonej masie.

Taki stan rzeczy został wymuszony przez fakt, iż instalacja miała stanąć na dachu 50 metrowego budynku, do którego dostęp ograniczała gęsta zabudowa oraz przewody wysokiego napięcia. Posadowienie elementów instalacji w tak trudnych warunkach możliwe było tylko dzięki zastosowaniu śmigłowca lub potężnego żurawia o udźwigu 400 ton. Ze względu na pobliskie chłodnie kominowe oraz wytwarzaną przez nie parę wodną, która mogłaby ograniczyć widoczność pilotowi śmigłowca, zdecydowaliśmy o wyborze żurawia. Pomimo, iż był to jeden z największych dostępnych żurawi, jego udźwig nie umożliwiał transportu na dach ciężkiej jednostki filtracyjnej. Instalacja musiała więc zostać podzielona na kilka mniejszych elementów, które nie mogły przekroczyć ściśle określonej wagi.

Powder and Bulk: Czy postawione przez Inwestora wymogi w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego również były wyzwaniem?

Damian Demarczyk: GRUPA WOLFF podobne zadania realizuje już od blisko 20 lat. Dlatego też wymogi inwestora w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, choć wysokie, nie stanowiły problemu same w sobie. W tym konkretnym przypadku trudność polegała na pogodzeniu wysokich wymagań inwestora z niezwykle krótkim czasem na ich realizację. Spełnienie obu warunków prawdopodobnie nie powiodło by się bez opracowanego przez inżynierów GRUPY WOLFF Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybuchowego. Dzięki DSBW, już na etapie projektowym możliwe było wskazanie potencjalnych zagrożeń, które wynikały z obróbki palnych i wybuchowych pyłów, przedstawienie metod ich eliminacji lub ograniczenia oraz opracowanie i wdrożenie koncepcji ochrony instalacji poprzez system przeciwwybuchowy. W rezultacie prace zostały wykonana zgodnie z założeniami kontraktu, zarówno pod względem technicznym jak i terminowym.

Powder and Bulk: Wiele firm wykonawczych zleca część prac podwykonawcom, ograniczając tym samym swoją rolę do koordynacji działań na placu budowy. Czy w przypadku GRUPY WOLFF jest podobnie?

Damian Demarczyk: GRUPA WOLFF to firma technologiczna, która z jednej strony posiada niezbędne know-how, z drugiej zaś dysponuje bogatym zapleczem umożliwiającym budowę instalacji procesowych z zastosowaniem własnych zasobów. Mówiąc o zasobach mam na myśli własne biuro projektowe, zakład produkcyjny, wyspecjalizowany dział ds. bezpieczeństwa wybuchowego oraz jednostki odpowiedzialne za montaż, demontaż, relokacje oraz remonty instalacji przemysłowych. Takie podejście pozwala nam ograniczyć nadmierną ilość podwykonawców, a tym samym wpływać na obniżenie kosztów oraz jednoczesny wzrost jakości realizowanych inwestycji.

Powder and Bulk: W jakim kierunku będzie rozwijana GRUPA WOLFF?

Damian Demarczyk: Chcemy aby GRUPA WOLFF była centrum wsparcia dla szeroko rozumianego przemysłu. Aby kierowały się do nas zakłady przemysłowe w celu rozwiązania technicznych problemów, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, produkcji i transportu materiałów sypkich, budowy instalacji procesowych „pod klucz”, a także montaży, demontaży, relokacji oraz remontów instalacji procesowych.

Podziękowania…
W imieniu GRUPY WOLFF chciałbym złożyć podziękowania dla inwestora za zaufanie oraz wzorową współpracę podczas realizacji zadania.