Dla producenta wysokiej jakości etykiet samoprzylepnych, GRUPA WOLFF dostarczyła jednostkę filtracyjną do odpylania pyłów pochodzenia żywicznego.

Ze względu na obecność w procesie silnie wybuchowych pyłów (maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu  KST = 315 m·bar/s, a minimalna energia zapłonu wynosi MEZ = 1-3 mJ)  zaproponowana została jednostka odpylająca z filtrami panelowymi w wykonaniu antystatycznym, co pozwoliło zastosować panele eksplozyjne umieszczone na dachu jednostki. Taka konstrukcja zapewniła możliwość odpowietrzenia wybuchu do góry bez konieczności wyznaczania strefy bezpieczeństwa wokół układu odpowietrzania.

Wysokie KST determinowało również konieczność zastosowania odsprzęgania wybuchu w postaci butli HRD na rurociągu. Całość zadania zamknęła dostawa wentylatora EX do strefy 22.

Jednostka filtracyjna, o której mowa, obejmuje 2 moduły. Na każdy z nich przypadają po 4 panele filtracyjne o powierzchni 7,4 m2, co daje powierzchnię filtracji 59,2 m2. Ze względu na fakt, iż pył może cechować się właściwościami klejącymi, zastosowano materiał filtracyjny w postaci włókniny poliestrowej z membraną GORE, która ułatwia proces oczyszczania i redukuje możliwość klejenia się pyłu do tkaniny filtracyjnej. Ponadto wszystkie panele posiadają odpowiednie uziemienie.

Rys. 1. Wizualizacja filtra modułowego. Źródło: GRUPA WOLFF.

Bezpośrednio pod panelami dekompresyjnymi, które jak już wspomniano, zostały zamontowane na dachu urządzenia, zachowano odpowiednią przestrzeń, co umożliwi swobodne wyprowadzenie skutków wybuchu do jakiego może dojść w komorze filtra.

Dostarczony odpylacz jest kolejnym zainstalowanym urządzeniem z naszej nowej linii modułowych jednostek filtracyjnych, co potwierdza słuszność opracowania tego typu urządzenia. Pozowali nam to podnieść konkurencyjność naszych rozwiązań na trudnym runku szeroko pojętej filtracji.

Filtr miał swoją premierę w Polsce podczas III Międzynarodowej Konferencji INDEX nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Jednostka została zaprezentowana również podczas targów SCHÜTTGUT | SOLIDS 2015 w Dortmundzie.

Rys. 2. Pokazowy filtr modułowy podczas targów w Dortmundzie. Źródło: GRUPA WOLFF.