GRUPA WOLFF realizuje kompletną dostawę instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla instalacji nawęglania jednego z nowo budowanych bloków energetycznych.

W ramach kontraktu w systemie pod klucz dostarczone zostaną dwie instalacje odpylania oraz jedna instalacji centralnego odkurzania. Układy pracować będą z pyłem węgla kamiennego dlatego też, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostaną wyposażone w systemy przeciwwybuchowe. Między innymi dzięki tym rozwiązaniom instalacje te spełnią zasadnicze wymagania tzw. dyrektywy ATEX.

Instalacje odpylania pyłu węglowego

Kontrakt swoim zakresem obejmuje również zabezpieczenie przed skutkami wybuchu dwóch linii kruszarek młotkowy, które zostaną wyposażone w układy tłumienia i odsprzęgania wybuchu typu HRD (ang. High Rate Discharge).

Jest to kolejne duże, prestiżowe zadanie jakie GRUPA WOLFF zrealizuje dla sektora energetycznego.