Największy w Polsce kontrakt na budowę instalacji centralnego odkurzania w branży energetycznej

Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Na początku 2016 roku GRUPA WOLFF otrzymała zlecenie na wymianę i rozbudowę kilku układów centralnego odkurzania dla ważnego klienta z branży energetycznej. Należy podkreślić, że ze względu na tak dużą sumaryczną moc dmuchaw jest to największe zlecenie dotyczące układów centralnego odkurzania w Polsce. 

  Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy realizacji dotychczasowych inwestycji oraz znajomości specyfikacji branży, GRUPA WOLFF zaoferowała klientowi wykonanie instalacji w wersji „pod klucz”.

  W zakres prac objętych kontraktem wejdą między innymi:

  • demontaż starych elementów instalacji centralnego odkurzania oraz instalacji elektrycznej,
  • dostawa oraz montaż nowych elementów instalacji odkurzania tj.: agregatów z filtrocyklonami, przewodów rurowych, konstrukcji wsporczych i podwieszenia etc.
  • wykonanie instalacji elektrycznej, wyrównania potencjałów i uziemień elektrostatycznych,
  • wykonanie wymaganej dokumentacji technicznej oraz instrukcji eksploatacyjnych,
  • wykonanie prób funkcjonalnych instalacji oraz uruchomienia.

  W celu maksymalnego zunifikowania dostarczanego wyposażenia i urządzeń, poszczególne układy centralnego odkurzania będą realizowane na nowoczesnych filtrocyklonach workowych TFCP produkowanych przez GRUPĘ WOLFF.  Ze względu na wymogi dotyczące wydajności instalacji, zaoferowane filtorcyklony posiadać będą powierzchnię filtracji powyżej 30 m2 i będą wyposażone w automatyczne układy czyszczenia worków filtracyjnych.

  Do współpracy z filtrocyklonami TFCP zostaną dostarczone agregaty podciśnieniowe o ciśnieniu roboczym 50 kPa i wydajności 3000 m3/h. Agregaty będą wyposażone w czujniki podciśnienia, dźwiękochłonne i wodoszczelne obudowy oraz tłumiki powietrza wylotowego wraz z kompensatorami.  Podłączona do filtrocyklonów instalacja rurowa wykonana będzie z rur stalowych i kolan trudnościeralnych zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie. Ze względu na małą ilość miejsca i możliwość występowania kolizji z innymi urządzeniami i instalacjami, przy prowadzeniu rur odkurzania zachowany zostanie możliwie symetryczny i prosty układ przewodów instalacji.

  Składową kontraktu jest również wykonanie instalacji zasilania i sterowania układów odkurzania oraz wyrównywania potencjałów. Dostarczona aparatura łączeniowa, układy napędów i sterowania będą spełniały wszystkie rygorystyczne normy stosowane w przemyśle energetycznym, a nowe szafy elektryczne będą wykonane w wysokiej klasie szczelności.

  Inwestycja została pozyskana w ramach przetargu publicznego, który trwał ponad 1,5 roku. Między innymi z tego powodu wygranie tak dużego kontraktu cieszy jeszcze bardziej.

  SPRAWDŹ OFERTĘ

  Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania

  W ramach naszego biura projektowego oraz działu montażowo-serwisowego wykonujemy projekty oraz budujemy kompletne instalacje centralnego odkurzania. Nasze prace realizujemy także dla stref zagrożonych wybuchem. Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić