Instalacja centralnego odkurzania

Grupa WOLFF
MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Przedmiotem kontraktu było wykonanie w systemie pod klucz instalacji centralnego odkurzania dla konstrukcji podestów, suwnic oraz podtorzy.

  Przedmiot umowy zawartej pomiędzy globalnym producentem srebra i miedzi, a GRUPĄ WOLFF, obejmował:

  • wykonanie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej i technologicznej w obrębie planowanej inwestycji pod kątem prac projektowych oraz pomiarów geodezyjnych,
  • wykonanie projektu budowlanego,
  • uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
  • opracowanie wykonawczej, wielobranżowej dokumentacji instalacji centralnego odkurzania,
  • dostawę i montaż elementów instalacji centralnego odkurzania,
  • wykonanie robót budowlanych i montażowych,
  • przeprowadzenie rozruchu przedmiotowej instalacji,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  • segregację i wywóz odpadów, wykonanie prób i pomiarów, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, powiadomienie nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, skompletowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletu atestów i certyfikatów.

  Podstawowe parametry instalacji:

  • wydajność/podciśnienie 1200 m3/h / 500 mbar,
  • separator wstępny 1 m3 – 2 szt.,
  • instalacja rurowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym do strefy C5I.

  SPRAWDŹ OFERTĘ

  Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania

  W ramach naszego biura projektowego oraz działu montażowo-serwisowego wykonujemy projekty oraz budujemy kompletne instalacje centralnego odkurzania. Nasze prace realizujemy także dla stref zagrożonych wybuchem. Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  MARCIN SIENIEK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić