Bogate doświadczenie i wiedza naszych specjalistów przyczyniły się do wybrania GRUPY WOLFF na wykonawcę kompletnej instalacji odciągowej pyłów i gazów dla dwóch linii produkcyjnych przez jednego ze znaczących producentów z branży aluminium. Należy podkreślić, że to już kolejne zlecenie od tego samego Inwestora. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „pod klucz”, w związku z czym nasz zespół zaprojektuje, dostarczy, zamontuje i uruchomi instalację odciągową. W jej skład wchodzić będą dwa odpylacze pracujące z czterema wentylatorami o łącznej wydajności 40000 m3/h. Montowanej instalacji będzie towarzyszyć również wiele różnych podzespołów takich jak: przepustnice, kominki dachowe, wyrzutnie, podpory i inne konstrukcje. Filtry oraz instalacja będą izolowane termicznie w otulinie z płaszczów aluminiowych. Całość będzie w pełni zautomatyzowana i zasilana z szafy sterującej.

Co ważne, instalacja wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX dla pyłów o klasie wybuchowości ST2, czyli pyłów silnie wybuchowych (stała wybuchowości Kst = 200-300 bar∙m/s).

Nasze kompetencje w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego pozwolą również zabezpieczyć instalację panelami dekompresyjnymi, klapami zwrotnymi oraz dozownikami celkowymi – są to rozwiązania ograniczające skutki potencjalnego wybuchu.