Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Grupa WOLFF
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI– jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  W ramach kontraktu z wiodącym w Europie producentem wyposażenia łazienek, GRUPA WOLFF realizuje kompleksowe prace polegające na dostosowaniu zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

  Inwestor w procesie produkcji stosuje między innymi żywice poliestrowe, z których wydzielają się palne i wybuchowe opary styrenu (temperatura zapłonu styrenu w warunkach normalnych wynosi 31°C). Wdychanie styrenu może mieć również negatywny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie ludzi. Powoduje on m.in. podrażnienia dróg oddechowych, oczu i skóry, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia narządów lub śmierci. Z tych względów konieczne było podjęcie odpowiednich działań mających zniwelować wymienione zagrożenia.

  Ponadto stosowana technologia wymaga, aby w finalnym etapie produkcji umywalki, brodziki i wanny były poddawane szlifowaniu. Powoduje to powstawanie dużej ilości pyłu, który z jednej strony jest przyczyną problemów z utrzymaniem czystości na zakładzie, a z drugiej stwarza ryzyko wybuchu, co zostało potwierdzone stosownymi badaniami (badania parametrów wybuchowości pyłów).

  Zagrożenie wybuchowe w obrębie przedmiotowego zakładu produkcyjnego powoduje również obecność acetonu, który wykorzystuje się jako środek czyszczący. Zagrożenie to jest odpowiednio niższe niż w powyższych przypadkach, co w głównej mierze wynika z faktu, iż substancja ta jest obecna na halach produkcyjnych w stosunkowo niewielkich ilościach.

  Ze względu na szeroki zakres problemów, jakie występowały na zakładzie, inżynierowie GRUPY WOLFF zalecili, aby w pierwszej kolejności sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW). Za jego realizację odpowiedzialna była spółka ATEX. Dokument ten precyzyjnie wskazał kluczowe punkty instalacji, które wymagają działań w pierwszej kolejności. Realizacja zaleceń wynikających z DZPW pozwoli osiągnąć właściwy poziom bezpieczeństwa wybuchowego na terenie zakładu.

  Na podstawie opracowanego DZPW GRUPA WOLFF wykona:

  • dokumentację projektową (projekt wykonawczy), której celem będzie dostosowanie wentylacji przemysłowej pomieszczeń lakierni i szlifierni, instalacji odpylania urządzeń szlifierskich oraz instalacji centralnego odkurzania do wymogów dyrektywy Atex,
  • dobierze, dostarczy oraz zamontuje, a następnie uruchomi wymienione w powyższym punkcie instalacje zgodnie z projektem. Ze względu na palny i wybuchowy charakter pyłów i gazów powstających w procesie, wszystkie zastosowane urządzenia będą zgodne z opracowanymi wcześniej wytycznymi.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja