Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Grupa WOLFF
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  W ramach kontraktu z wiodącym w Europie producentem wyposażenia łazienek, GRUPA WOLFF realizuje kompleksowe prace polegające na dostosowaniu zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

  Inwestor w procesie produkcji stosuje między innymi żywice poliestrowe, z których wydzielają się palne i wybuchowe opary styrenu (temperatura zapłonu styrenu w warunkach normalnych wynosi 31°C). Wdychanie styrenu może mieć również negatywny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie ludzi. Powoduje on m.in. podrażnienia dróg oddechowych, oczu i skóry, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia narządów lub śmierci. Z tych względów konieczne było podjęcie odpowiednich działań mających zniwelować wymienione zagrożenia.

  Ponadto stosowana technologia wymaga, aby w finalnym etapie produkcji umywalki, brodziki i wanny były poddawane szlifowaniu. Powoduje to powstawanie dużej ilości pyłu, który z jednej strony jest przyczyną problemów z utrzymaniem czystości na zakładzie, a z drugiej stwarza ryzyko wybuchu, co zostało potwierdzone stosownymi badaniami (badania parametrów wybuchowości pyłów).

  Zagrożenie wybuchowe w obrębie przedmiotowego zakładu produkcyjnego powoduje również obecność acetonu, który wykorzystuje się jako środek czyszczący. Zagrożenie to jest odpowiednio niższe niż w powyższych przypadkach, co w głównej mierze wynika z faktu, iż substancja ta jest obecna na halach produkcyjnych w stosunkowo niewielkich ilościach.

  Ze względu na szeroki zakres problemów, jakie występowały na zakładzie, inżynierowie GRUPY WOLFF zalecili, aby w pierwszej kolejności sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW). Za jego realizację odpowiedzialna była spółka ATEX. Dokument ten precyzyjnie wskazał kluczowe punkty instalacji, które wymagają działań w pierwszej kolejności. Realizacja zaleceń wynikających z DZPW pozwoli osiągnąć właściwy poziom bezpieczeństwa wybuchowego na terenie zakładu.

  Na podstawie opracowanego DZPW GRUPA WOLFF wykona:

  • dokumentację projektową (projekt wykonawczy), której celem będzie dostosowanie wentylacji przemysłowej pomieszczeń lakierni i szlifierni, instalacji odpylania urządzeń szlifierskich oraz instalacji centralnego odkurzania do wymogów dyrektywy Atex,
  • dobierze, dostarczy oraz zamontuje, a następnie uruchomi wymienione w powyższym punkcie instalacje zgodnie z projektem. Ze względu na palny i wybuchowy charakter pyłów i gazów powstających w procesie, wszystkie zastosowane urządzenia będą zgodne z opracowanymi wcześniej wytycznymi.

  SPRAWDŹ OFERTĘ

  Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego

  DSBW to kompleksowy system przeciwwybuchowy, który obejmuje 6 podstawowych działań. Ponieważ jednak każdy przypadek traktujemy indywidualnie, ostateczny zakres niezbędnych działań określamy na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne, DSWB może być stosowane dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak również całych zakładów przemysłowych.
  Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  Grupa WOLFF
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik