Na zlecenie znaczącego w Europie producenta wyposażenia łazienek, GRUPA WOLFF opracowuje kompleksowy projekt modernizacji pomieszczenia magazynowego żywic POLYLITE.

Zadanie poprzedzone zostało opracowaniem inwentaryzacji instalacji od strony technologicznej oraz od strony architektonicznej, co umożliwiło zebranie danych do przygotowania projektu „pod klucz” w zakresie dostosowania pomieszczenia magazynowego do obowiązujących wymogów formalno-prawnych.

Głównym problemem tego zadania jest medium przechowywane w zbiornikach. Jest to związek polimeryzujący spontanicznie w kontakcie z wilgocią zawartą w powietrzu lub z zanieczyszczeniami, pod wpływem zbyt wysokiej temperatury, zmieszania dwóch różnych frakcji z dwóch różnych dostaw.

W ramach kontraktu GRUPA WOLFF wykona dokumentację oraz projekt budowlany i wykonawczy w branży technologicznej modernizacji zbiorników, który w ogólnym zarysie obejmował będzie:

  • projekt technologii dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 30 m3 wraz z kartami technologicznymi zbiorników,
  • projekt układu zabezpieczenia zbiorników,
  • projekt modernizowanej instalacji żywic (rurociągi),
  • instalacja wykrywania stężenia styrenu wewnątrz pomieszczenia z sygnalizacją optyczno-akustyczną,
  • instalacja mechanicznej wentylacji awaryjnej pomieszczenia magazynowego,
  • instalacja azotu dla potrzeb zapewnienia obojętnej strefy gazowej wewnątrz zbiorników o ciśnieniu 15 mbar i wydajności minimum 30 m3/h,
  • wytyczne branżowe: elektryczne, automatyki i konstrukcji w zakresie umożliwiającym wykonanie projektów branżowych.