GRUPA WOLFF podjęła się wykonania modernizacji instalacji odpylania dla wiodącego producenta płyt oraz produktów drewnopodobnych. Zadanie polegało na usprawnieniu działania istniejącego układu odciągów odpylających z kilku procesów technologicznych poprzez przekierowanie odpylanego medium ze wspólnego kolektora do jednego z dwóch wyspecjalizowanych odpylaczy.

Instalacja odpylania przed modernizacją. Fot. GRUPA WOLFF

Warunkiem koniecznym było zapewnienie wysokiej szczelności na urządzeniu przekierowującym strumień pyłów. Dodatkowym wyzwaniem było wąskie okno czasowe wynoszące 72 godziny na realizację wszystkich prac montażowych, które zakończono oddaniem modernizowanej instalacji do eksploatacji.

Dostarczony rozdzielacz dwudrogowy, który opracował Dział Projektowy GRUPY WOLFF, w pełni spełnił warunki szczelności, jednocześnie zapewniając kompaktową konstrukcję dopasowaną do istniejącej instalacji.

Układ odciągów odpylających po modernizacji. Fot. GRUPA WOLFF