Dla jednego z naszych kluczowych Klientów zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy instalacje odpylania dwóch linii produkcyjnych. Instalacja pracuje w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na świecie, który zlokalizowany jest w Brazylii. 

Zlecenie obejmowało wykonanie zaizolowanych instalacji kominowych z urządzeń technologicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi. Dla każdego urządzenia technologicznego zrealizowano instalację odpylającą od króćca wylotowego z urządzenia po wyrzutnię zlokalizowaną na dachu hali.

W celu podparcia instalacji kominowych zaprojektowano i wykonano specjalne konstrukcje podporowe, mocowane do wiązarów dachowych wraz z gniazdami montażowymi. Każde przejście komina przez warstwę dachu zostało odpowiednio wykonane i uszczelnione.

Z urządzeń technologicznych zanieczyszczone powietrze jest odprowadzane przewodem elastycznym do separatorów cyklonowych. Następnie z cyklonów przewodami odpylającymi powietrze transportowane jest do wentylatorów promieniowych.

Zanieczyszczone powietrze trafia przewodami z okapów do wentylatorów promieniowych. Zapylone powietrze z wentylatorów odprowadzane jest przez wyrzutnię do atmosfery.

Wykonana przez nas instalacja stanowi niezbędny komponent dla pracy całego zakładu produkcyjnego. Jest to kolejna już inwestycja dla jednego z naszych kluczowych Klientów o zasięgu światowym.

Projekt w liczbach

  • Przedsięwzięcie zrealizowaliśmy w odległości ponad 10 tys. km od naszego biura projektowego

Zlecenie objęło:

  • 2 linie produkcyjne,
  • 42 układy instalacji kominowych,
  • 6 wentylatorów promieniowych,
  • 4 wstępne separatory cyklonowe.