REKONSTRUKCJA INSTALACJI ODPYLANIA PO WYBUCHU

W tym przypadku nasze działania polegały na rekonstrukcji jednostki filtracyjnej, która uległa zniszczeniu w wyniku wybuchu palnego pyłu. W rzeczywistości oznaczało to budowę kompletnie nowego filtra oraz wyposażenie go w niezbędne systemy przeciwwybuchowe. Nie to jednak stanowiło najtrudniejszy element tego zadania. Wyzwaniem były niezwykle krótki czas na realizację prac oraz wyjątkowo trudny montaż.

Filtr o wydajności 32 tys. m3/h musiał zostać posadowiony na dachu mierzącego ponad 50 m budynku. Realizacja tego zadania była możliwa tylko dzięki zastosowaniu helikoptera lub potężnego dźwigu (o udźwigu 400 ton). Ze względu na gęstą zabudowę oraz ograniczoną widoczność ostatecznie zdecydowaliśmy o zastosowaniu żurawia. Pomimo, iż posadowienie jednostki filtracyjnej przebiegało w trudnych warunkach prace przebiegły bardzo sprawnie.

Galeria - prace w PGE Elektrownia Turów