instalacja odpylania linii do metalizacji natryskowej rur cynkiem

Na zlecenie producenta stali inżynierowie GRUPY WOLFF wykonali instalację odpylania linii do metalizacji natryskowej rur cynkiem.

Pyły metaliczne charakteryzują się najwyższymi parametrami wybuchowości. Z tego względu zastosowanie większości z dostępnych na rynku zabezpieczeń przeciwwybuchowych nie jest możliwe. Aby rozwiązać ten problem postanowiliśmy wyposażyć instalację w układ inertyzujący. W konsekwencji parametry wybuchowości pyłu zostały obniżone, co umożliwiło zastosowanie standardowych zabezpieczeń.