W ostatnich miesiącach GRUPA WOLFF otrzymała zamówienie na instalację systemu odprowadzania pyłów z reaktora po procesie karbonizacji w instalacji rozkładu termicznego odpadów.

Realizacja zamówienia będzie przebiegała w systemie „pod klucz” co oznacza, że nasza firma odpowiedzialna będzie za dostawę wszystkich komponentów i urządzeń oraz ich instalację i uruchomienie w zakładzie klienta. Jest to już kolejne zamówienie od tego klienta, co potwierdza rzetelność i jakość wykonanych poprzednio prac.

W skład zamówionej instalacji wchodzi nowoczesny filtrocyklon wraz z konstrukcją wsporczą, współpracujący z dmuchawą podciśnieniową, separator magnetyczny w wersji ATEX oraz instalacja rurowa. Ponieważ odciągane pyły mają charakter wybuchowy, konieczne jest zastosowanie odpowiednich systemów zabezpieczeń. W tym przypadku dla zabezpieczenia filtrocyklonu zostanie zastosowany system odpowietrzania wybuchu poprzez panele dekompresyjne. Jego działanie polega na tym, że w warunkach normalnej pracy utrzymuje on pełną szczelność instalacji, niezależnie od działania systemu czyszczenia wkładów filtracyjnych. Jeśli wewnątrz jednostki dojdzie do wybuchu, to nastąpi otwarcie paneli  i uwolnienie nadmiernego ciśnienia oraz płomienia do otoczenia.

Dodatkowymi elementami wchodzącymi w skład systemu zabezpieczeń, odpowiedzialnego za odsprzęganie wybuchu, będą dozownik celkowy i klapa zwrotna. Dozownik pełni rolę pasywnej bariery wybuchu od strony spustu pyłu, natomiast klapa zwrotna izoluje instalację kanałową od jednostki filtracyjnej w taki sposób, aby potencjalne skutki wybuchu nie przeniosły się przez instalację kanałową na obiekt.

Technologia termicznego rozkładu odpadów gumowych

Proces termolizy w instalacji rozkładu termicznego odpadów gumowych przebiega w poziomym reaktorze i polega na podgrzewaniu odpadów do temperatury 340÷400°C, efektem czego jest uwolnienie składników organicznych odpadów w postaci gazowej bądź stałej. W kolejnych etapach procesu uzyskiwane są paliwa gazowe, produkty olejowe, złom stalowy oraz związki węgla – karbonizat. W karbonizatach znajduje się około 40% niespalonego węgla, który nie spełnia norm UE, jak i polskiego prawa, wobec czego nie nadaje się do składowania bez powtórnego termicznego przetworzenia. Aby usunąć powstały w reaktorze karbonizat, usuwa się go za pomocą specjalistycznego odkurzacza przemysłowego, a następnie magazynuje się go w dużych workach typu big-bag.