Przedmiot umowy, zawartej z wiodącym na świecie producentem autobusów, obejmował demontaż istniejącej instalacji odpylania oraz dostawę, montaż i uruchomienie kompletnie nowego układu.

Dotychczasowa instalacja nie zapewniała wystarczającej wydajności, co było głównym powodem wymiany. Równie istotny był fakt, iż nie spełniała ona wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego.

Nowa instalacja osiąga wydajność 18.500 m3/h (przy podciśnieniu 6000 Pa), oraz jest wyposażona w niezbędne systemy przeciwwybuchowe oraz wykrywania iskier.

Ze względu na wysokie koszty ewentualnego przestoju, montaż instalacji musiał zostać zrealizowany w przeciągu zaledwie dwóch tygodni, w czasie normalnej pracy zakładu.

Parametry instalacji:

Montaż:

  • prowadzony na istniejącej instalacji z zachowaniem ciągłości pracy pomiędzy etapami montażu
  • dopuszczalny tylko w weekendy w dwóch etapach:
    • I etap – zainstalowanie odciągowej instalacji rurowej i podłączenie jej do istniejącego filtra,
    • II etap – zamontowanie jednostki filtracyjnej i wentylatora oraz połączenie z instalacją rurową, zamontowanie szafy zasilająco-sterowniczej i uruchomienie.