Modernizacja silosów cukru pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego wynikająca z zaleceń DZPW

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Problem:

  • zagrożenie wybuchem pyłu cukru w zakładzie produkującym napoje
  • potrzeba dostosowania zakładu do wymagań dyrektywy ATEX
  • duża smukłość silosów wymagająca doboru uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań
  • konieczność zaktualizowania DZPW ze względu na wprowadzenie istotnych zmian w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

  Rozwiązanie:

  • dobór odpowiednich systemów przeciwwybuchowych dostosowanych do warunków technicznych, które zabezpieczą silosy oraz współpracujące z nimi układy transportu przed skutkami wybuchu pyłu cukru (dostawa, montaż, uruchomienie, serwis)
  • wykonanie aktualizacji DZPW uwzględniającego nowy układ zabezpieczeń przeciwwybuchowych

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

  W produkcji napojów jednym z elementów instalacji produkcyjnej są silosy do magazynowania cukru. Ponieważ pył cukru stanowi poważne zagrożenie wybuchem, silosy oraz współpracujące z nimi układy transportu należy w odpowiedni sposób zabezpieczać przed skutkami wybuchu.

  Zalecenia DZPW wskazujące na konieczność modernizacji silosów cukru

  Jeden z największych producentów napojów zgłosił się do naszej firmy z prośbą o wykonanie modernizacji dwóch silosów cukru w celu dostosowania zakładu do wymagań dyrektywy ATEX. Wynikało to z zaleceń wykonanego wcześniej Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. W wyniku opracowania ustalono, że zakład nie posiada izolacji wybuchu na transporcie pneumatycznym między silosem a cysterną oraz odsprzęgania wybuchu między silosem a pozostałą instalacją procesową. Ponadto okazało się, że zabudowana na silosach powierzchnia dekompresyjna jest zbyt mała, w związku z czym należało ją powiększyć, dostosowując ją do wymogów normy EN 11491.

  Dostosowanie zakładu do wymagań Dyrektywy ATEX – dobór odpowiednich systemów przeciwwybuchowych

  Początkowo rozważaliśmy ochronę silosów poprzez zabudowę systemu tłumienia HRD, jednak ze względu na ich dużą smukłość takie rozwiązanie wymagałoby zastosowania dużej ilości butli HRD ze środkiem tłumiącym, co nie byłoby ekonomicznym rozwiązaniem.

  W związku z powyższym zdecydowaliśmy o zwiększeniu powierzchni dekompresyjnej zarówno na ścianach bocznych jak i na dachach silosów. Wymagało to wykonania odpowiednich obliczeń. Ze względu na to, że dla klienta ważne było, by modernizacja nie spowodowała ograniczenia przestrzeni użytkowej silosów, wykonaliśmy specjalne adaptery, które umożliwiły montaż paneli pod odpowiednim kątem.

  Na transporcie pneumatycznym między cysterną a silosem zastosowaliśmy system odsprzęgania wybuchu HRD. Takie samo zabezpieczenie zamontowaliśmy również na przenośnikach ślimakowych, które klient w ramach dostosowania do zaleceń DZPW wymienił na zgodne z dyrektywą ATEX.

  W celu wychwytywania ferromagnetycznych zanieczyszczeń z podawanego cukru, które mogłyby stanowić źródło zapłonu atmosfery wybuchowej jak i zanieczyścić produkt, na układach załadunku silosów z cystern przewidzieliśmy separatory magnetyczne.

  Dodatkowo stanowisko rozładunku cystern wyposażyliśmy w system kontroli uziemienia z możliwością blokowania procesu technologicznego w przypadku, gdy zostanie wykryty brak uziemienia.

  Wykonane prace, w których zakres wchodziły obliczenia techniczne, dostawa, montaż, uruchomienie systemu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pomogły klientowi dostosować zakład do wymagań Dyrektywy ATEX z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zmiany w zakładzie obligują do wykonania aktualizacji DZPW

  Po zrealizowanej modernizacji zabezpieczeń przeciwwybuchowych silosów konieczne stało się wykonanie aktualizacji Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, której dokonają nasi specjaliści z zakresu ATEX. Takie opracowanie należy wykonać zawsze po wprowadzeniu zmian w zakładzie, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo wybuchowe. Zaktualizowany DZPW uwzględni nowy układ odpowietrzania i odsprzęgania wybuchu HRD dla każdego silosu. Dzięki temu klient będzie posiadał kompletny dokument, jaki zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja