dostawa instalacji odpylania

INSTALACJA ODPYLANIA STANOWISK MIESZANIA I PRAS WSTĘPNYCH

Zadanie obejmowało wykonanie projektu, dostawę oraz montaż instalacji odpylania stanowisk mieszania i pras wstępnych. Ponieważ w raz z odciąganymi gazami do instalacji zasysane były opary palnych substancji organicznych instalacja musiała zostać wyposażona w system przeciwwybuchowy. W tym przypadku zastosowany został panel odciążający wybuch oraz układy odsprzęgające w postaci klapy zwrotniej (kanał brudnego powietrza) oraz śluzy celkowej (wysyp z jednostki filtracyjnej).

Co ważne, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, instalacja spełniała wszelkie standardy w zakresie ATEX.