Prawidłowe uziemienia cystern

W przypadku autocystern przewożących palne substancje w tym ciecze i pyły w czasie ich załadunku i rozładunku należy pamiętać o prawidłowym uziemieniu cysterny. Brak właściwego odprowadzenia ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do przeskoku iskry, która zadziała podobnie jak iskrownik w zapalniczce. Poniższy film przedstawia jak prawidłowo wykonać uziemienie cysterny, poprzez zastosowanie klamry z systemem monitorującym stan uziemienia.

Darmowy webinar

Weź udział w webinarze na temat zagrożenia pożarem i wybuchem w wyniku wyładowania elektrostatycznego.

Zakłady przemysłowe / bazy paliw

Warsztat jest dedykowany pracownikom zakładów przemysłowych i baz paliw w tym przede wszystkim dla dz. BHP, ppoż., UR oraz kierowników produkcji, kierowników zakładów, a także pozostałych pracowników realizujący zadania w strefach zagrożenia wybuchem.

Ubezpieczyciele i brokerzy

Inżynierowie bezpieczeństwa oraz inni pracownicy firm ubezpieczeniowych oraz brokerskich, którzy biorą udział w szacowaniu ryzyka w zakładach przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Warsztat to źródło wiedzy także dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Projektanci instalacji

Kolejną ważna grupą osób, do których skierowany jest warsztat są projektanci instalacji w obrębie, których występują strefy zagrożenia wybuchem. Warsztat pozwoli wam uniknąć najczęstszych błędów.
Konferencja HAZEX

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo

Wiedza zdobyta podczas warsztatu to jedno, ale nie zapominajmy, że warto mieć jej potwierdzenie w formie certyfikatu poświadczającego odbycie szkolenia. Dzięki niemu zyskujesz:

  • mocniejszą pozycję w aktualnej firmie
  • dodatkowy argument w przypadku zmiany firmy
  • dokument, który godnie może zawisnąć nad twoim biurkiem

Przewodnik ATEX

Po zapisie na szkolenie otrzymasz merytoryczny przewodnik ATEX pokazujący jak krok po kroku dostosować aparat, instalację lub cały zakład do wymogów dyrektywy ATEX. Poradnik zawiera:

  • praktyczną wiedzę popartą przykładami
  • studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle (różne branże)
  • unikalne materiały wideo
  • wskazówki i rady ekspertów

Dostęp do darmowego programu edukacyjnego ATEX

Każdy uczestnik szkolenia staje się jednocześnie członkiem naszego programu edukacyjnego, w ramach którego najczęściej raz w miesiącu, na podany w zgłoszeniu adres email, dostarczymy Ci porcję wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego w przemyśle. W ramach programu m.in. otrzymasz

  • filmy przedstawiające zdarzenia, studia przypadku oraz testowe pokazy wybuchów
  • artykuły pozwalające poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego
  • preferencyjne warunki udziału w konferencji HAZEX nt. bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego w przemyśle

Sprawdź dostępne produkty i systemy uziemiające w strefach Ex

Poniżej możesz zapoznać się z systemami kontroli uziemienia. Trzy pierwsze pozycje są dedykowane dla cystern drogowych i kolejowych. Jeśli chcesz poznać całą ofertę w zakresie uziemień elektrostatycznych, w tym prostych przewodów oraz klamr przejdź na tę stronę: uziemienia elektrostatyczne

Uziemienie cysterny
Uziemienie cysterny

System kontroli uziemienia cystern samochodowych

System Earth-Rite RTR (kontroler uziemienia cystern) przeznaczony jest do kontrolowania poprawności uziemienia cystern drogowych w czasie ich napełniania i opróżniania. Po zastosowaniu tzw. klucza trybu pracy może być on wykorzystywany również do cystern kolejowych, mieszalników, zbiorników itp.

System kontroli uziemienia cystern kolejowych
System kontroli uziemienia cystern kolejowych

System uziemienia Earth-Rite Plus od Newson Gale dla cystern kolejowych

System kontroli uziemienia typu Earth-Rite Plus ma za zadanie eliminować ryzyko zapłonu palnej atmosfery w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Rozwiązanie tej serii najczęściej stosowane jest w przypadku cystern kolejowych oraz różnego typu pojemników i zbiorników.

System Earth-Rite MGV na cysternie samochodowej
System Earth-Rite MGV na cysternie samochodowej

Mobilne urządzenie do kontroli uziemienia montowane na cysternie drogowej

MGV to mobilny system kontroli uziemienia przeznaczony do montażu bezpośrednio na cysternach samochodowych, które są stosowane do transportu substancji palnych i wybuchowych, tj.: paliw płynnych, w tym skroplonych gazów, rozpuszczalników, alkoholi, materiałów ulegających fermentacji z wydzielaniem metanu.

worki big bag uziemienie worków big bag jako elieminacja źródeł zapłonu
worki big bag uziemienie worków big bag jako elieminacja źródeł zapłonu

Kontroler ciągłości uziemienia worków BIG BAG typu C FIBC

Statyczny system uziemienia Earth-Rite FIBC jest rewolucyjnym systemem typu hardware, zaprojektowanym w celu zapewnienia bezpiecznego napełniania i opróżniania big-bagów typu C (worki z wkładką przewodzącą), stosowanych w strefie zagrożonej wybuchem.

układ uziemienia zastosowanie do kontroli instalacji dla przemysłu
układ uziemienia zastosowanie do kontroli instalacji dla przemysłu

Przekaźnik kontroli uziemienia, układ kontroli uziemienia maszyn

Przekaźnik kontroli Earth-Rite OMEGA II został zaprojektowany specjalnie do monitorowania i oceny uziemienia urządzeń procesowych. Przekaźnik posiada 4 zakresy badania rezystancji w zależności od instalacji i charakterystyki pracy aplikacji. Można go również zainstalować w celu monitorowania rezystancji pętli uziemienia.