Audyt bezpieczeństwa dla producenta mebli tapicerowanych

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Celem Audytu bezpieczeństwa jest wskazanie potencjalnych zagrożeń (związanych z zapłonem i wybuchem) wynikających ze stosowanych w procesie produkcji pyłów i par substancji ciekłych, urządzeń oraz technologii. Z tego powodu do specjalistów ATEX zgłosił się producent mebli tapicerowanych. Audyt bezpieczeństwa został wykonany dla dwóch zakładów produkcyjnych.

  W pierwszym zakładzie nie stosuje się niebezpiecznych substancji sypkich lub płynnych czy gazowych, natomiast do ogrzewania zakładu wykorzystywane się wióry drzewne (trociny). Audytem objęto zatem instalację przyjęcia, magazynowania i transportu do spalania w kotle trocin, które zawierają palny i wybuchowy pył drzewny. Stwarza on ryzyko tworzenia pyłowej atmosfery wybuchowej w miejscach przesypywania/zasypywania produktu do aparatów procesowych (silos magazynowy) lub do innych urządzeń w linii transportu (np. wentylator), a także wewnątrz urządzeń instalacji odpylania (filtr zamontowany bezpośrednio na silosie).

  Wybuch pyłu drzewnego w zasięgu instalacji transportu do kotła może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, dlatego należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed potencjalnym wybuchem.

  Analizie poddano również projekt nowej hali, w której zostanie usytuowany magazyn substancji czyszczących i klejów na bazie rozpuszczalników. Ocenę wykonano pod kątem kwalifikacji magazynu jako pomieszczenia zagrożonego wybuchem, na postawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  Audyt drugiego zakładu producenta obejmował pomieszczenie, w którym aktualnie magazynowane są palne substancje ciekłe takie jak aceton, klej oraz substancja czyszcząca na bazie acetonu (które mogą w pewnych warunkach użytkowania stworzyć atmosferę potencjalnie wybuchową), a także proces nakładania kleju rozpuszczalnikowego i wodnego za pomocą pistoletu na elementy meblowe (klejenie pianki).

  Na podstawie przeprowadzonych analiz przedstawiono spostrzeżenia dotyczące stanu bezpieczeństwa w obu zakładach oraz zalecenia ze wskazaniem na dostępne rozwiązania techniczne w zakresie zabezpieczenia aparatów procesowych przed skutkami wybuchu.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja