Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego dla bloku biomasowego w elektrowni cieplnej

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Na zlecenie elektrowni cieplnej wykonaliśmy AUDYT ATEX weryfikujący dokumentacji kontroli urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem na bloku biomasowym.

  Zakres audytu obejmował będzie przegląd i weryfikację dokumentacji technicznej, instrukcji eksploatacji odnoszących się do kontroli i eksploatacji urządzeń znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem dla części mechanicznej (m.in. przenośniki, przekładnie) oraz elektrycznej (tj. silniki elektryczne, oświetlenie, osprzęt łączeniowy etc.) pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Ponadto opracowanie raportu z przeglądu uzupełnione zostanie wnioskami i szczegółowymi wytycznymi do opracowania Kart Kontroli Urządzeń będących w strefach zagrożeń wybuchem dla poszczególnych grup urządzeń.

  Podobne zlecenie dotyczące instrukcji prac serwisowych, specjaliści spółki ATEX wykonali pewien czas temu dla kopalni węgla brunatnego. Przedmiotem tejże instrukcji było określenie zasad prowadzenia prac remontowych w obiektach Nawęglania, w których występują strefy zagrożenia wybuchem w czasie pracy urządzeń.

  Instrukcja ta objęła następujące prace remontowe:

  • wewnątrz przesypów,
  • wewnątrz zasobników węgla (przykotłowych i szczelinowych),
  • na rurociągach i kanałach odpylania,
  • w komorach filtrów odpylania,
  • na zewnątrz w/w instalacji i obiektów.

  W opracowaniu omówiono przyczyny powstania zagrożenia pożarowego, wybuchowego lub innego miejscowego zagrożenia, a także przyczyny rozprzestrzeniania się skutków wybuchu/pożaru. Opisano zobowiązania pracowników do przeprowadzania kontroli po zakończeniu prac remontowych oraz odpowiednie postępowanie ograniczające zagrożenie wybuchem/pożarem. Sprecyzowano również zadania i obowiązki personelu w przypadku wystąpienia wybuchu/ pożaru lub zagrożenia wybuchem.

  Często końcowi użytkownicy instalacji produkcyjnych nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu przepisów związanych z bezpiecznym użytkowaniem instalacji w warunkach zagrożenia wybuchem, dlatego też wykonane audyty zapewnią rozpoznanie ewentualnego problemu zagrożenia wybuchem nie tylko w fazie prac projektowych, montażowych i odbiorowych, jak również podczas eksploatowania urządzeń i/lub linii technologicznych.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja