Dla jednego z dolnośląskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji GRUPA WOLFF opracowała audytu bezpieczeństwa wybuchowego wydziału suszenia, transportu i magazynowania osadów ściekowych.

W skład 4 równoległych linii suszenia osadów ściekowych wchodziły następujące węzły procesowe: suszenie, transport i magazynowanie w silosie oraz podawanie suchego osadu ściekowego w postaci pyłów do samochodów (wywóz osadów).

Produkowane w procesie suche osady ściekowe należą do grupy palnych i wybuchowych substancji. Przed przystąpieniem do realizacji zadania substancje stwarzające zagrożenie wybuchowe zostały poddane badaniom, w ramach których zostały określone ich parametry wybuchowości.