Badanie parametrów wybuchowości pyłów

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt
  Girl in a jacket

  Dostawa
  Girl in a jacket

  Montaż
  Girl in a jacket

  Uruchomienie
  Girl in a jacket

  Serwis
  Badanie parametrów wybuchowości pyłów, gazów i cieczy

  Pomagamy w wykonaniu badania parametrów wybuchowości pyłów oraz substancji ciekłych i gazowych poprzez współpracę z wieloma laboratoriami oraz instytutami badawczymi, zarówno na terenie Polski jak i w obrębie Unii Europejskiej. Znajomość wartości kluczowych parametrów daje możliwość identyfikacji zagrożeń w przemyśle, którymi obarczone są procesy magazynowania, przetwarzania czy transportu substancji niebezpiecznych.

  W wyniku badania wybuchowości, w zależności od konkretnej substancji, określane są takie parametry jak m.in. stała wybuchowości Kstmax, maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax, minimalna energia zapłonu MEZ, dolna granica wybuchowości DGW, temperatura zapłonu obłoku pyłu, warstwy pyłu 5 mm, temperatura zapłonu substancji ciekłych czy palność gazów. Poniżej znajdziesz dokładny zakres badań z podziałem na substancje pyłowe, ciecze i gazy.

  Zakres wykonywanych prac

  W celu określenia stopnia zagrożenia jakie niesie ze sobą stosowanie danej substancji niebezpiecznej, wykorzystuje się szereg urządzeń do określenia parametrów palności i wybuchowości. Laboratorium, z którym współpracujemy, dysponuje dwoma urządzeniami służącymi do testowania wybuchowości (autoklawy wybuchowe) z objętością 20 dm³ (standard) i 1 m³ (,,golden‘‘ standard) w temperaturach atmosferycznych (25°C) i podwyższonej początkowej temperaturze (do 200°C) oraz urządzeniami służącymi do ustalania właściwości palnych płynów, gazów i par zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008. Wszystkie badania spełniają wymagania systemu jakości ISO 9001.

  Dla substancji pyłowych zalecane jest określenie następujących parametrów:

  1. Kstmax – Wskaźnik wybuchowości (EN 14034-2+A1:2011)
  2. Pmax – Maksymalne ciśnienie wybuchu (EN 14034-1+A1:2011)
  3. MEZ – minimalna energia zapłonu (EN 13821:2004)
  4. DGW – Dolna granica wybuchowości (EN 14034-3+A1:2011)
  5. Temperatura zapłonu obłoku pyłu (EN 50281, Metoda B)
  6. Temperatura zapłonu warstwy pyłu 5 mm (EN 50281, Metoda A)

  Dla substancji ciekłych zalecane jest określenie następujących parametrów:

  1. DGW/GGW – Dolna granica wybuchowości/Górna granica wybuchowości (EN 14034-3, EN 1839)
  2. Temperatura zapłonu substancji ciekłych (WE nr 92/69/EEC metoda A.9)
  3. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu par cieczy (EN 15967:2011)

  Dla substancji gazowych zalecane jest określenie następujących parametrów:

  1. DGW/GGW – Dolna granica wybuchowości/Górna granica wybuchowości (EN 14034-3, EN 1839)
  2. Palność gazów (WE nr 92/69/EEC metoda A.11)
  3. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów (EN 15967:2011)

  Testy wybuchowości palnych pyłów

  Realizujemy szkolenia z zakresu ATEX wsparte pokazami wybuchów na żywo podczas których uczestnicy poza merytoryczną wiedzą przekazaną przez wieloletnich praktyków, mogą zobaczyć jak potężna siła drzemie w substancjach powszechnie stosowanych w przemyśle (pył węgla, cukru, kawy, herbaty, etc.).

  Organizowane przez nas demonstracyjne pokazy wybuchów mają na celu uświadamiać, jak poważne ryzyko wiąże się z przetwarzaniem i magazynowaniem palnych, a tym samym wybuchowych produktów czy substancji. Dotyczy to przede wszystkim branży drzewnej, spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej oraz energetycznej. Wypadki z udziałem palnych pyłów, substancji ciekłych lub gazów potrafią doszczętnie zniszczyć zakłady produkcyjne, ale również zagrozić ludzkiemu życiu.

  Wybuch cukru pudru

  Wybuch glutenu

  Wybuch pyłu aluminium

  • Maksymalne ciśnienie wybuchu (Pmax) – maksymalne ciśnienie występujące w zamkniętym naczyniu podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczone w określonych warunkach badania
  • Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (Kst((dp/dt)max)) – maksymalna wartość przyrostu ciśnienia w jednostce czasu w trakcie wybuchów wszystkich atmosfer wybuchowych w zakresie wybuchowości substancji palnej w zamkniętym naczyniu w określonych warunkach badania
  • Minimalna energia zapłonu (pol. MEZ, ang. MIE) – najmniejsza energia, która jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najłatwiej zapalnej atmosfery wybuchowej w określonych warunkach badania
  • Temperatura zapłonu – minimalna temperatura, przy której w określonych warunkach badania z cieczy wydziela się palny gaz lub para w ilości wystarczającej do natychmiastowego zapłonu z zastosowaniem efektywnego źródła zapłonu
  • Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu – najniższa temperatura gorącej, wewnętrznej ścianki pieca, w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu zawartym wewnątrz pieca
  • Temperatura zapłonu warstwy pyłu – najniższa temperatura gorącej powierzchni, w której dochodzi do zapłonu znajdującej się na tej powierzchni warstwy pyłu o określonej grubości
  • Temperatura samozapłonu gazowej atmosfery wybuchowej – najniższa temperatura ogrzanej powierzchni, przy której w określonych warunkach może wystąpić zapalenie substancji palnej w postaci mieszaniny gazu lub pary z powietrzem
  • Zredukowane ciśnienie wybuchu (Pred) – ciśnienie powstające w wyniku wybuchu atmosfery wybuchowej w zbiorniku chronionym przez odciążanie wybuchu lub tłumienie wybuchu
  • Dolna granica wybuchowości (pol. DGW, ang. LEL) – dolna granica wartości stężenia substancji palnej w powietrzu, przy której może dojść do wybuchu
  • Górna granica wybuchowości (pol. GGW, ang. UEL) – górna granica wartości stężenia substancji palnej w powietrzu, przy której może dojść do wybuchu
  Poniżej przestawiamy listę kilkudziesięciu pyłów oraz substancji chemicznych powszechnie stosowanych w branży przemysłowej. Ich obecność stwarza ryzyko wystąpienia niekontrolowanego wybuchu.
  Produkty spożywcze i rolne

  Bawełna
  Białko jaj
  Błonnik / Celuloza
  Chmiel
  Cukier
  Drzewo korkowe
  Gluten
  Herbata
  Kakao
  Kasza manna
  Kawa
  Laktoza
  Lucerna
  Mączka drzewna
  Mąka / śruta owsiana
  Mąka / śruta pszeniczna
  Mąka / śruta sojowa
  Mleko w proszku
  Przyprawy
  Serwatka
  Siemie lniane
  Skórka z cytryny
  Skrobia ryżowa
  Skrobia kukurydziana
  Skrobia pszeniczna
  Skrobia ziemniaczana
  Słód
  Suszone owoce i warzywa
  Tapioka
  Tytoń
  Ziarno owsa

  Metale

  Aluminium
  Brąz
  Cynk
  Magnez

  Paliwa stałe i ich pochodne

  Biomasa
  Koks
  Sadza
  Węgiel brunatny
  Węgiel drzewny
  Węgiel kamienny

  Substancje chemiczne

  Antrachinon
  Askorbinian sodu
  Aspiryna
  Kwas adypinowy
  Kwas askorbinowy
  Maltodekstryna
  Octan wapnia
  Paraformaldehyd
  Siarka
  Stearynian ołowiu
  Stearynian sodu
  Stearynian wapnia

  Tworzywa sztuczne

  Formaldehyd mocznikowy
  Melamina
  Pochodne poliwinylu
  Poliakrylamid (PAM)
  Poliakrylan metylu
  Poliakrylonitryl (PAN)
  Polipropylen (PP)
  Polietylen (PE)
  Żywica epoksydowa
  Żywica fenolowa
  Żywica melaminowa

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Andrzej Wolff
  dr hab. inż. Andrzej Wolff - jestem do Państwa dyspozycji
  +48 60* *** ***   - pokaż numer
   a.wo***@***  - pokaż email

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, zakresu współpracy
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik