Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla producenta pieczywa

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Na zlecenie producenta pieczywa nasi specjaliści ATEX opracowali Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), czyli kompletny, a zarazem najważniejszy dokument jaki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca.

  W obszarze analizowanych linii produkcyjnych zagrożenie wybuchem wynika z obecności palnych pyłów stosowanych w zakładzie typów mąki. Pyły te, w mieszaninie z powietrzem, mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Zobacz więcej informacji nt. palnych i wybuchowych pyłów – klik.

  Charakterystykę procesu technologicznego opracowano na bazie dokumentacji/informacji udostępnionych przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej przeprowadzonej w zakładzie oraz wykonanej dokumentacji fotograficznej.

  Analizie i ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano następujące obszary zakładu:

  • układy rozładunkowe mąki,
  • magazynowanie mąki w silosach zewnętrznych,
  • transporty: podciśnieniowy/mechaniczny i/lub pneumatyczny (podciśnieniowy) mąki,
  • zasypy grawitacyjne mąki ze zbiorników wagowych do mieszalników ciasta,
  • instalacje odpylania mieszalników ciasta,
  • instalacje odpylania pyłu mąki z obszarów stanowisk do czyszczenia płyt do transportu ciasta,
  • układy do posypywania taśm przenośników i/lub uformowanego ciasta mąką,
  • obszary nadmiernego pylenia i występowania osiadłych warstw pyłu mąki,
  • odciąg pyłu mąki za pomocą odkurzacza przemysłowego na linii produkcyjnej.

  Na podstawie charakterystyki i opisu poszczególnych linii produkcyjnych w dokumencie przedstawiono kroki, jakie należy poczynić w celu uchronienia się przed zagrożeniem i skutkami wybuchu. Należy mieć na uwadze to, iż mimo stosowania dostępnych środków zapobiegawczych, nie zawsze da się wyeliminować ryzyko wystąpienia wybuchu w dostatecznym stopniu. Dlatego też, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz obowiązującym prawem, tam gdzie jest to uzasadnione, stosuje się odpowiednio dobrane zabezpieczenia przed skutkami wybuchu. Podstawą do podjęcia prawidłowych decyzji jest przeprowadzona ocena ryzyka wybuchu.

  Opracowanie zostało sporządzone w ramach dostosowania, do wymogów prawa polskiego oraz unijnego.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 4. 1.):

  „Aby zapobiegać wybuchom i zapewnić ochronę przed ich skutkami, pracodawca powinien stosować, odpowiednie do rodzaju działalności, techniczne lub organizacyjne środki ochronne. Określając środki ochronne, należy zapewnić realizację następujących celów w podanej kolejności:
  1) zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej;
  2) zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej;
  3) ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących”.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja