DZPW dla sieci gazu ziemnego

W ramach dostosowania określonych obszarów zakładu do wymogów prawa polskiego oraz unijnego, specjaliści GRUPY WOLFF opracowali Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Sporządzenie dokumentu poprzedziła wizja lokalna. Zakres opracowania obejmował:

  • identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, procesy technologiczne oraz stosowane substancje,
  • prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych,
  • określenie stref zagrożenia wybuchem oraz oszacowanie ich zasięgu,
  • prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu,
  • oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu,
  • analiza zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych.

W dokumencie zostały wyznaczone również strefy zagrożenia wybuchem, a także opracowano zalecenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa w obszarze analizowanych miejsc pracy w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.