Dla czołowego producenta zdrowej żywności oraz żywności funkcjonalnej GRUPA WOLFF opracowała projekt instalacji odciągu pyłów, które powstają w procesie transportu pneumatycznego pszenicy, jęczmienia, ryżu, grysu kukurydzianego, otrębów oraz mąk (pszennej, kukurydzianej, ryżowej).

Dostarczona jednostka odpylająca została zbudowana w oparciu o stosunkowo niewielkie, skręcane stalowe panele. Rozwiązanie to pozwoliło ograniczyć koszty produkcji, transportu i montażu w stosunku do tradycyjnych urządzeń o spawanej konstrukcji.

Odbiór pyłu z filtra realizowany będzie za pomocą dozownika celkowego, którego zadaniem jest zamknięcie zbiornika pyłu, pracującego przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego oraz umożliwienie jego opróżnianie bez dekompresji. Zgodnie z przyjętym założeniem, pył będzie rozładowywany do worków typu big bag. Ponadto certyfikowany dozownik celkowy pełni rolę pasywnej bariery w przypadku wybuchu atmosfery pyłowo-powietrznej (zapewnia on zatrzymanie fali płomienia i jest odporny na uderzenie zredukowanego ciśnienia wybuchu, co ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa instalacji odpylania przeznaczonych dla pyłów o charakterze wybuchowym).

W celu zabezpieczenia jednostki filtracyjnej zastosowany został system odpowietrzania wybuchu poprzez panel dekompresyjny. Zgodnie z przyjętym założeniem, panel odciążający został wyposażony w kanał dekompresyjny, którego zadaniem jest wyprowadzenie skutków wybuchu na zewnątrz budynku. Dodatkowo na kanale brudnego powietrza zainstalowana została klapa zwrotna, która podobnie jak zawór celkowy pełni funkcję izolacji wybuchu.

W przedmiotowym projekcie zastosowano jednostkę o powierzchni filtracyjnej 75,2 m2. Działanie instalacji odpylającej opiera się na zasysaniu powietrza przez wentylator, tworząc podciśnienie umożliwiające zasysanie mieszanki pyłowo-powietrznej z okapu zainstalowanego nad zasypem mieszalnika. Następnie, zanieczyszczone powietrze wpadając do odpylacza rozpręża się wytrącając większe frakcje pyłu, które opadają grawitacyjnie na dno leja zsypowego. W dalszym ciągu powietrze przepływa przez materiał filtracyjny kaset do tzw. czystej komory. W czasie przepływu zasysanego powietrza przez materiał filtracyjny następuje mechaniczne oddzielenie drobnych cząstek stałych pyłu z powietrza.

Podczas procesu filtracji osadzony w plisach filtra pył jest cyklicznie otrząsany przez krótkotrwałe impulsy sprężonego powietrza wytwarzane przez elektromagnetyczny zawór pulsacyjny uruchamiany za pomocą sterownika. Fala uderzeniowa powietrza jest na tyle duża, że powoduje wybicie cząstek pyłu z powierzchni materiału filtracyjnego i opadnięcie ich na dno leja zsypowego. Prawidłowo działająca regeneracja zapewnia dłuższą żywotność filtrów, bez konieczności ich częstej wymiany.

Zakres zadań, które wykonała GRUPA WOLFF, obejmował:

  • przygotowanie na bazie projektu koncepcyjnego projektu wykonawczego instalacji aspiracji,
  • dostawę instalacji odpylającej wraz z systemem sterowania,
  • montaż całości instalacji, od drobnych konstrukcji dla podparcia, podwieszenia instalacji, aż po jednostkę filtracyjną oraz zabezpieczenia przeciwwybuchowe,
  • asekurację przy testach instalacji odpylania.