Wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego odgrywa istotną rolę w zapewnieniu ochrony zdrowia i życia pracowników, mienia firmy, jak również środowiska naturalnego. Z tego względu jedna z elektrowni cieplnych zdecydowała o zorganizowaniu swoim pracownikom szkolenia, które poprowadzili eksperci z GRUPY WOLFF. Sympozjum obyło się 30 marca br. i uczestniczyło w nim przeszło 40 osób.

Poza przekazaniem sporej dawki wiedzy z zakresu przepisów prawnych skupiliśmy się na praktycznym charakterze szkolenia, który zaakcentowany został pokazem wybuchów na żywo.

Jak wybucha pył węgla kamiennego z biomasą

Pracownicy elektrowni biorący udział w szkoleniu mogli zobaczyć jak wielka siła drzemie w pyle węglowym i biomasie, a także jak wybucha… cukier puder. W ramach pokazów przygotowaliśmy 6 testów prezentujących zastosowanie odmiennych zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Dzięki temu można było zaobserwować różne efekty końcowe każdego z testów. Ponadto nasi specjaliści zademonstrowali dwa wybuchy przestrzenne, w których głównymi bohaterami byli pył węgla kamiennego oraz cukier puder.

Poznaj szczegóły pokazu

  1. Wybuch w filtrze panelowym zabezpieczonym bezpłomieniowym odpowietrzaniem wybuchu VQ bez odsprzęgania z manekinem. Produkt: pył węgla kamiennego z biomasą (20% biomasy) – około 900 gramów.
  2. Wybuch przestrzenny. Produkt: pył węgla kamiennego – około 1100 gramów.
  3. Wybuch przestrzenny: Produkt: cukier puder – około 1200 gramów.
  4. Wybuch w filtrze panelowym zabezpieczonym panelem dekompresyjnym + rura zabezpieczona panelem, brak odsprzęgania. Produkt: pył węgla kamiennego z biomasą (20% biomasy) – około 900 gramów, 150 gramów w rurze.
  5. Wybuch w filtrze panelowym zabezpieczonym panelem + rura z klapą zwrotną. Produkt: pył węgla kamiennego z biomasą (20% biomasy) – około 900 gramów.
  6. Wybuch w filtrze panelowym zabezpieczonym HRD (MEX + IR), brak odsprzęgania. Produkt: pył węgla kamiennego z biomasą (20% biomasy) – około 900 gramów.