W ramach realizowanego przez GRUPĘ WOLFF programu mającego na celu szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, dnia 29 listopada w Krakowie odbyło się sympozjum nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle browarniczym.

Celem sympozjum o charakterze szkoleniowym było przedstawienie najlepszych praktyk i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Uczestnicy mogli pogłębić wiedzę m.in. w zakresie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym oraz zagrożeń wynikających z obecności pyłów, gazów i par w procesie produkcji.

W ramach sympozjum na pobliskim poligonie odbył się demonstracyjny pokaz wybuchów z wykorzystaniem pyłu słodowego. Nawet delikatny śnieg i niska temperatura nie pokrzyżowały planów.

Pokaz był unikalną okazją do tego, by uczestnicy mogli zweryfikować czy pył słodowy jest wybuchowy, a jeśli tak, to jakie skutki może nieść jego wybuch oraz jak się przed nimi chronić.

Jak oceniono sympozjum?

Szkolenie bardzo udane w porównaniu do innych, w których uczestniczyłem. Szkolenie to pomaga zrozumieć zależności w obszarze stref EX pomiędzy użytkownikiem instalacji a firmami produkującymi urządzenia technologiczne i systemy zabezpieczające. Najczęściej spotykałem się ze szkoleniami omawiającymi dyrektywę ATEX z bardzo słabym odniesieniem do realnych problemów wynikających z aktualnie stosowanych i dostępnych technologii i techniki. A dla użytkownika instalacji istotna jest umiejętność bezpiecznego i prawnie uzasadnionego poruszania się w technice i technologii – tak sympozjum podsumował jeden z uczestników, Pan Janusz Wojciechowski, Kierownik Produkcji w KOMPANII PIWOWARSKIEJ SA.

Zobacz galerię zdjęć

Sympozjum – najlepsze praktyki i rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa wybuchowego
i procesowego.

CZĘŚĆ SZKOLENIOWA

PRZYGOTOWANIA DO POKAZU WYBUCHÓW

WYBUCH PRZESTRZENNY PYŁU SŁODOWEGO

WYBUCH W FILTRZE ZABEZPIECZONYM PANELEM ODCIĄŻAJĄCYM

WYBUCH W FILTRZE ZABEZPIECZONYM PANELEM I KLAPĄ ZWROTNĄ