Dla jednego z wiodących w Europie producentów słonych przekąsek, eksperci GRUPY WOLFF opracowali Ocenę Ryzyka Wybuchu nowo projektowanej instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu pneumatycznego mąki do obszaru produkcji.

Ocena ryzyka wybuchu na tak wczesnym etapie, przed rozpoczęciem fizycznej budowy instalacji, pozwala wyeliminować wiele błędnych założeń projektowych.