Dla jednego z wiodących na świecie producentów i dostawców powłok malarskich, specjaliści ze spółki ATEX wykonali Ocenę Ryzyka Wybuchu oraz Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Opracowania zostały zrealizowane w celu spełnienia wymogów prawa polskiego oraz unijnego dla instalacji transportu, mieszania i dyspersji proszku w substancji płynnej, znajdującej się na terenie hali produkcyjnej. Ocenie zostały poddane następujące elementy instalacji:

  • urządzenie dyspergujące,
  • mieszalnik stacjonarny,
  • czujnik temperatury komory dyspergowania,
  • otwarty pojemnik z substancją sypką,
  • wąż elastyczny zakończony lancą do transportu substancji sypkiej,
  • węże elastyczno-kompozytowe,
  • dwa zawory pneumatyczne, sterowane elektrycznie,
  • zawory ręczne, zawory spustowe.

Praca instalacji przebiega w układzie cyrkulującym, wykonanym w sposób szczelny.

Wykonana Ocena Ryzyka pozwoliła na zdefiniowanie stanu bezpieczeństwa analizowanej instalacji. W opracowanym DZPW zostały wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem, a także zarekomendowano odpowiednie zalecenia, w celu poprawy bezpieczeństwa w obszarze miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.