W ostatnim czasie specjaliści ATEX wykonali Ocenę Ryzyka Wybuchu pracującej instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu pneumatycznego skrobi oraz żelatyny.

Ocena, której celem była identyfikacja zagrożeń występujących w obszarze instalacji, przeprowadzona została dla globalnego producenta produktów spożywczych, jak również szeroko pojętej chemii.

W ramach prac oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych, a także prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Ponadto wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem.