„Wybuchy” w Elektrowni Bełchatów

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  „Wybuchy” w Elektrowni Bełchatów
  „Wybuchy” w Elektrowni Bełchatów

  W dniu 20 maja 2015 r. miało miejsce pierwsze w historii Elektrowni Bełchatów spotkanie nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa wybuchowego w energetyce. Inicjatorem i współorganizatorem sympozjum naukowo-technicznego było Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przy Elektrowni Bełchatów, które to nawiązało współpracę w tym zakresie z GRUPĄ WOLFF.

  Wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu słuchaczy z oddziałów GRUPY PGE – największego pod względem przychodów przedsiębiorstwa z sektora energetycznego w Polsce, spółek zależnych oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

  Sympozjum o charakterze naukowo-technicznym wzbogacił, niespotykany dotąd pokaz siły wybuchów oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Demonstracja odzwierciedlała rzeczywiste zjawiska zachodzące w chwili wybuchu pyłów oraz par cieczy. Ze względów bezpieczeństwa, ta część sympozjum odbyła się w bezpiecznej odległości od urządzeń produkcyjnych. Podczas pokazu, który trwał blisko godzinę, przeprowadzono w sumie 6 testów.

  Duże zainteresowanie uczestników sympozjum oraz liczne pytania pozwalają stwierdzić, iż niezależnie od firmy, bezpieczeństwo wybuchowe stanowi ważny element w dążeniu do budowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa produkcji. Dlatego ważne jest aby stale zwiększać świadomość wśród osób funkcyjnych eksploatacji i nadzoru urządzeń, obiektów i instalacji, w obrębie których mogą pojawić się atmosfery wybuchowe – komentował po sympozjum ARTUR LIGĘZA, prezes SIMP przy Elektrowni Bełchatów.

  Wtórował mu również dr hab. inż. Andrzej Wolff – założyciel GRUPY WOLFF oraz ekspert w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle: Sympozja tego typu z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych. Aby jednak były skuteczne muszą być one realizowane systematycznie. GRUPA PGE w ostatnich latach wykonała ogromną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa wybuchowego w swoich elektrowniach i elektrociepłowniach, a zaproszenie naszej firmy do organizacji sympozjum jedynie potwierdza, że władze spółki nie ustają w dążeniach do ciągłego podnoszenia kompetencji załogi.

  W związku ze znacznym zainteresowaniem pracowników PGE GiEK tematyką bezpieczeństwa wybuchowego już dziś Zarząd KZ SIMP przy Elektrowni Bełchatów oraz GRUPA WOLFF rozważają możliwość organizacji kolejnego spotkania o podobnej tematyce.

  Zapraszamy do galerii zdjęć

  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów
  Pokaz wybuchów w Elektrowni Bełchatów

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja