Przemysł energetyczny czuwa nad bezpieczeństwem w swoich zakładach – Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla czterech ciepłowni oraz dwóch kotłowni

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Przemysł energetyczny w szczególny sposób narażony jest na ryzyko wystąpienia wybuchu. W chwili obecnej poziom bezpieczeństwa wybuchowego w elektrowniach czy elektrociepłowniach wzrasta, a dzieje się to za sprawą podejmowanych przez nie działań zmierzających ku ograniczeniu występujących zagrożeń. 

  Doświadczenie naszych inżynierów, poparte dziesiątkami innych zrealizowanych projektów, pozwala nam profesjonalnie opracowywać Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem zarówno dla pojedynczych urządzeń, średniej wielkości zakładów przemysłowych, jak również międzynarodowych koncernów, a ponadto w kompleksowy sposób realizować projekty polegające na dostosowaniu instalacji procesowych oraz całych zakładów do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. W pierwszym kwartale 2014 roku GRUPA WOLFF zakończyła z sukcesem dwa kontrakty realizowane na rzecz EDF Polska oraz Elektrowni Dolna Odra. Były to jedne z największych inwestycji w Europie, jakie przeprowadzono w ostatnich latach w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego.

  Podążając za wielkimi koncernami, jedno z przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem ciepła wszczęło postępowanie konkursowe w zakresie wykonania oceny zagrożenia wybuchem na terenie 4 ciepłowni oraz 2 kotłowni, w drodze którego na wykonawcę zlecenia została wybrana należąca do GRUPY WOLFF spółka ATEX. Złożenie oferty poprzedziła wizja lokalna naszych specjalistów w łącznie 6 zakładach cieplnych. 

  Ocenie poddane zostaną następujące obszary instalacji:

  • układ nawęglania łącznie 14 kotłów znajdujących się w zakładach cieplnych,
  • wydzielone na terenie kotłowni miejsce do składowania substancji chemicznych,
  • układy centralnego odkurzania,
  • pomieszczenie do magazynowania gazów technicznych.

  Zakończenie dużych kontraktów w EDF Polska oraz PGE w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego

  Zakres opracowania Dokumentu Zabezpieczeń Przed Wybuchem będzie obejmował:

  • opracowanie opisu technicznego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zdjęciowej,
  • identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez znajdujące się w zakładach cieplnych urządzenia, zachodzące procesy technologiczne oraz magazynowane substancje,
  • ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych na terenie zakładów,
  • weryfikację wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem, a także ich zasięgu oraz urządzeń pracujących w tych strefach,
  • ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu,
  • oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu oraz analizę zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych,
  • sporządzenie zaleceń technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w zakładach cieplnych,
  • opracowanie ewentualnej koncepcji zabezpieczenia przed skutkami wybuchu.

  Zobacz jak wybucha pył węglowy

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Wymagania Dyrektywy ATEX:
   • Czy mój pył jest wybuchowy?
   • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

   Darmowa konsultacja