GLUTEN – nie wiemy czy szkodzi, ale z pewnością jest wybuchowy…

… podobnie jak cukier, mąka, maltodekstryna, herbata czy setki innych produktów stosowanych w przemyśle spożywczym

A czy Twój produkt jest wybuchowy? 

Posiadamy dostęp do bazy kilkudziesięciu tysięcy produktów, jeśli chcesz dowiedzieć się czy Twój produkt jest wybuchowy kliknij w poniższy guzik.

Dużo ostatnio słyszy się o glutenie i jego szkodliwym wpływie na zdrowie. My co prawda nie oceniamy jego negatywnego działania na organizm, ale wiemy jedno – gluten jest wybuchowy i w przemyśle stwarza poważne zagrożenie – podobnie jak setki innych produktów, w tym m.in.: cukier, mąka, maltodekstryna, herbata czy przyprawy.

Wiedzą o tym również nasi goście z młynowni glutenu na Litwie, którzy niedawno odbyli w siedzibie naszej firmy szkolenie z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle.

O tym jak niebezpieczny jest gluten inżynierowie z młynowni przekonali się podczas pokazu wybuchów, który był uzupełnieniem merytorycznego szkolenia. W pokazie wykorzystano dostarczony przez naszych gości produkt. W filtrze odpylającym zainicjowano wybuch zaledwie kilkuset gramów glutenu i zaprezentowano działanie poszczególnych zabezpieczeń przeciwwybuchowych tj. odpowietrzania, izolacji i tłumienia wybuchu. Ponadto zademonstrowano wybuch glutenu na otwartej przestrzeni. Okazało się, że zapłon niewielkich ilości pyłu glutenu może doprowadzić do silnej eksplozji. Jakie zagrożenie stwarza gluten w warunkach przemysłowych? Z pewnością ogromne!

Parametry wybuchowości glutenu

Aby uniknąć niebezpiecznych konsekwencji wybuchu należy stosować odpowiednie systemy ochronne. Podstawą do prawidłowego określenia skali zagrożenia i odpowiedniego doboru niezbędnych zabezpieczeń jest znajomość parametrów wybuchowości danej substancji. Należy pamiętać, że na ogół dane zaczerpnięte z literatury nie są jednoznaczne, dlatego zawsze zalecamy przeprowadzenie badań znajdującego się na zakładzie produktu przez jednostkę notyfikowaną. Poznaj zakresy parametrów wybuchowości zbadanych dla różnych próbek czterech typowych produktów.

Produkt

DGW [gm/m3]

Kst [bar x m/s]

MTZO [°C]

MTZW5mm [°C]

Kawa

60

90

450

470

Cukier

30

238

300

470

Mleko w proszku

60

102

350

440

Gluten

100

110

420

400

Herbata

200

59

300

470

Parametry wybuchowości – co oznaczają?

W powyższej tabeli prezentujemy parametry wybuchowości dla czterech produktów powszechnie stosowanych w przemyśle spożywczym. Problem zagrożenia wybuchem dotyka jednak znacznie większej ilości substancji. Aby sprawdzić czy produkty stosowane na Twoim zakładzie produkcyjnym stwarzają ryzyko wybuchu, a jeśli tak to jakie mogą być konsekwencje takiego zdarzenia, wypełnij i prześlij poniższy formularz, w odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Aby prawidłowo rozumieć parametry wybuchowe pyłów poniżej prezentujemy ich definicje z praktycznym komentarzem.

Stężenie palnego gazu, pary, pyłu lub włókien w powietrzu, poniżej którego nie utworzy się atmosfera wybuchowa.

Maksymalna wartość szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max, zmierzona podczas wybuchu określonej atmosfery wybuchowej w zamkniętym zbiorniku o objętości 1 m3, w określonych warunkach badania.

Wskaźnik Kmax (Kst) jest podstawą klasyfikacji palnych pyłów. Podział na klasy wybuchowości przedstawiamy poniżej:

  • 0 < Kst < 200 | Klasa wybuchowości St 1 | Produkt wybuchowy
  • 200 < Kst < 300 | Klasa wybuchowości St 2 | Produkt silnie wybuchowy
  • Kst < 300 | Klasa wybuchowości St 3 | Produkt bardzo silnie wybuchowy

Maksymalne ciśnienie występujące w zamkniętym naczyniu podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczone w określonych warunkach badania.

Najmniejsza energia, która jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najłatwiej zapalnej atmosfery wybuchowej w określonych warunkach badania.


    [checkbox* sm-optin

    [checkbox* checkbox-947 "Interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością wezmę udział w warsztacie online oraz przystąpię do darmowego programu edukacyjnego, dzięki czemu będę otrzymywać materiały szkoleniowe w postaci artykułów, studiów przypadków, filmów, a także o wydarzeniach branżowych."]

    ]