Wybuchowa kawa i rozmowy nt. zabezpieczeń przeciwwybuchowych oraz technologii mielenia i przesiewania – nasza fotorelacja po Targach SyMas

Pokaz wybuchów na żywo dla gości targów

Podczas X edycji targów SyMas w specjalnie wydzielonej dla uczestników strefie zrealizowaliśmy pokaz wybuchów, podczas którego udowodniliśmy jak bardzo wybuchowe mogą być pył kawy, cukru oraz węgla. Dodatkowo pokazaliśmy i omówiliśmy zasady działania różnych typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych dedykowanych do zabezpieczenia urządzeń i instalacji w zakładach przemysłowych.

Miejsce ciekawych rozmów

Na naszym stanowisku D8 na uczestników czekali specjaliści, którzy pozwolili rozwiać wszelkie wątpliwości z zakresu zabezpieczeń przeciwwybuchowych oraz urządzeń procesowych dla materiałów sypkich (młyny, przesiewacze, separatory magnetyczne). Na naszych gości czekał również barista, który swoimi umiejętnościami umilał czas podczas ciekawych konwersacji.

Podczas organizowanej w ramach targów konferencji “Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu” Zbigniew Wolff, nasz wieloletni ekspert do spraw bezpieczeństwa wybuchowego przedstawił prelekcję nt. Porównania dostępnych rozwiązań zabezpieczeń przeciwwybuchowych instalacji przemysłowych.

Samochód z osprzętem elektrotechnicznym dla gości targów

Goście tegorocznych Targów SyMas mieli również okazję odwiedzić nasz samochód pokazowy, w którym mogli zobaczyć szeroką gamę rozwiązań z zakresu elektrotechniki przemysłowej oraz uziemień elektrostatycznych.

Wybuchy pyłów – co powinieneś wiedzieć

Aby doszło do wybuchu pyłu spełnionych musi być szereg warunków. Do najważniejszych z nich należą: powstanie chmury pyłu w powietrzu o koncentracji pomiędzy dolną a górną granicą wybuchowości oraz wystąpienie źródła zapłonu, którego energia przekracza minimalną energię zapłonu danej atmosfery wybuchowej. Poniższe filmy pokazują efekt spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

Chcesz wiedzieć więcej nt.
pokazów i wybuchowości pyłów?

Demonstracyjne pokazy wybuchów organizowane przez GRUPĘ WOLFF mają na celu uświadamiać, jak poważne ryzyko wiąże się z obróbką i magazynowaniem palnych, a tym samym wybuchowych pyłów. Wypadki z ich udziałem potrafią spustoszyć zakłady produkcyjne, ale również zagrozić ludzkiemu życiu. Weźmy na celownik najprostszą substancję, która znajduje się w większości polskich domów…

A czy Twój produkt jest wybuchowy? 

Posiadamy dostęp do bazy kilkudziesięciu tysięcy produktów, jeśli chcesz dowiedzieć się czy Twój produkt jest wybuchowy kliknij w poniższy guzik.

Kto z nas nie pija kawy? Z pewnością 90% osób czytających ten wpis w tym momencie pomyślało o filiżance pysznej arabiki z Jawy czy Sumatry. Natomiast blisko 100% z nas nie zdaje sobie sprawy, jak ten znany od zarania dziejów napój potrafi być wybuchowy… i nie mamy tu na myśli jego właściwości pobudzających. Kawa jest jednym z produktów, który w swojej przetworzonej postaci jest materiałem sypkim, co sprawia, że w procesie produkcji w aparatach i urządzeniach tworzy tzw. obłoki pyłu, które mają właściwości wybuchowe.

Ryzyko wybuchu występuje w większości zakładów, które przetwarzają lub magazynują materiały sypkie. Dotyczy to w szczególności branży drzewnej, spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej oraz energetycznej. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że w instalacjach, filtrach, silosach oraz innych urządzeniach i aparatach generowane są obłoki pyłu stanowiące wybuchową zawiesinę, która w chwili wystąpienia źródła zapłonu (gorące powierzchnie, otwarty ogień, wyładowanie elektrostatyczne, iskra mechaniczna itp.) może wywołać niewyobrażalne straty. Zachęcamy do obejrzenia materiału, który pokazuje w jaki sposób wybucha cukier.

 

Parametry wybuchowości kawy, cukru i mleka w proszku

Aby uniknąć niebezpiecznych konsekwencji wybuchu należy stosować odpowiednie systemy ochronne. Podstawą do prawidłowego określenia skali zagrożenia i odpowiedniego doboru niezbędnych zabezpieczeń jest znajomość parametrów wybuchowości danej substancji. Należy pamiętać, że na ogół dane zaczerpnięte z literatury nie są jednoznaczne, dlatego zawsze zalecamy przeprowadzenie badań znajdującego się na zakładzie produktu przez jednostkę notyfikowaną. Poznaj zakresy parametrów wybuchowości zbadanych dla różnych próbek pięciu typowych produktów.

Produkt

DGW [gm/m3]

Kst [bar x m/s]

MTZO [°C]

MTZW5mm [°C]

Kawa

60

90

450

470

Cukier

30

238

300

470

Mleko w proszku

60

102

350

440

Gluten

100

110

420

400

Herbata

200

59

300

470

Parametry wybuchowości – co oznaczają?

W powyższej tabeli prezentujemy parametry wybuchowości dla czterech produktów powszechnie stosowanych w przemyśle spożywczym. Problem zagrożenia wybuchem dotyka jednak znacznie większej ilości substancji. Aby sprawdzić czy produkty stosowane na Twoim zakładzie produkcyjnym stwarzają ryzyko wybuchu, a jeśli tak to jakie mogą być konsekwencje takiego zdarzenia, wypełnij i prześlij poniższy formularz, w odpowiedzi otrzymasz niezbędne informacje.

Aby prawidłowo rozumieć parametry wybuchowe pyłów poniżej prezentujemy ich definicje z praktycznym komentarzem.

Stężenie palnego gazu, pary, pyłu lub włókien w powietrzu, poniżej którego nie utworzy się atmosfera wybuchowa. Parametr ten ma szczególne znacznie w przypadku gazów oraz par cieczy. Na jego podstawie możemy kontrolować stężenia substancji palnych, nie dopuszczając tym samym do wystąpienia atmosfery wybuchowej. Analogiczne wykorzystanie parametru DGW w przypadku pyłów nie jest możliwe. Dzieje się tak ponieważ w praktyce zawiesiny pyłowe mają charakter niejednorodny. Przykładowo w dwóch różnych obszarach silosu stężenie pyłu może mieć znacząco inną wartość.

Maksymalna wartość szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max, zmierzona podczas wybuchu określonej atmosfery wybuchowej w zamkniętym zbiorniku o objętości 1 m3, w określonych warunkach badania.

Wskaźnik Kmax (Kst) jest podstawą klasyfikacji palnych pyłów. Podział na klasy wybuchowości przedstawiamy poniżej:

  • 0 < Kst < 200 | Klasa wybuchowości St 1 | Produkt wybuchowy
  • 200 < Kst < 300 | Klasa wybuchowości St 2 | Produkt silnie wybuchowy
  • Kst < 300 | Klasa wybuchowości St 3 | Produkt bardzo silnie wybuchowy

Parametr ten stosowany jest przy doborze takich systemów przeciwwybuchowych jak układy tłumienia, odciążania i odsprzęgania wybuchu.

Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu [°C]. Parametr ten w szczególności stosowany jest do doboru urządzeń przeznaczonych do pracy w obszarze strefy zagrożenia wybuchem.

Minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu o grubości 5mm [°C]. Parametr ten w szczególności stosowany jest do doboru urządzeń przeznaczonych do pracy w obszarze strefy zagrożenia wybuchem.


    [checkbox* sm-optin

    [checkbox* checkbox-947 "Interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością wezmę udział w warsztacie online oraz przystąpię do darmowego programu edukacyjnego, dzięki czemu będę otrzymywać materiały szkoleniowe w postaci artykułów, studiów przypadków, filmów, a także o wydarzeniach branżowych."]

    ]