Innowacyjne Technologie – program współpracy na rzecz rozwoju technologii przemysłowych

Innowacyjne Technologie

Celem “Programu współpracy na rzecz rozwoju technologii przemysłowych” jest opracowanie nowoczesnych rozwiązań będących odpowiedzią na realne potrzeby branży przemysłowej w zakresie bezpieczeństwa, jakości i efektywności produkcji. Prace w tym zakresie będą realizowane przy udziale środków pochodzących z funduszy europejskich.

Podmioty zainteresowane współpracą (jednostki badawcze, zakłady produkcyjne, firmy z obszaru szeroko rozumianego przemysłu) proszone są o kontakt z Panem dr hab. inż. Andrzejem Wolffem – tel. +48 12 632 81 41.

 

Obszary potencjalnej współpracy obejmują: 

1. Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe: w szczególności zagadnienia związane z ograniczeniem ryzyka wybuchowego oraz jego potencjalnych skutków (rozwiązania prewencyjne, zabezpieczenia przeciwwybuchowe). W tym zakresie, jesteśmy zainteresowani współpracą między innymi w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego związanego z wydobyciem gazu łupkowego.
2. Systemy produkcji materiałów sypkich (pyłów, granulatów): w szczególności związanych z przesiewaniem, mieleniem w fazie suchej, granulacją i kompaktowaniem w fazie suchej, odpylaniem w fazie suchej i mokrej.
3. Systemy produkcji substancji ciekłych i past: w szczególności związanych z mieleniem w fazie mokrej, transportem cieczy i past, obróbka termiczną (w tym suszeniem układów o bardzo wysokiej lepkości), ugniataniem, odparowaniem, oczyszczaniem gazów odltowych, procesami wykorzystującymi wysoce korozyjne media (aparaty emaliowane oraz z grafitu).

Cel współpracy:

  • zadaniem niniejszego przedsięwzięcia jest wykorzystanie synergii wynikającej ze współpracy jednostek badawczych oraz specjalistycznych firm w celu opracowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji
  • komercjalizacja opracowanych rozwiązań

Do współpracy zapraszamy:

  • jednostki badawcze, firmy wykonawcze posiadające wiedzę i doświadczenie w wyżej wymienionych zagadnieniach
  • zakłady przemysłowe poszukujące rozwiązania problemów technicznych i technologicznych w wyżej opisanych obszarach

KARIERA

Szukamy wyjątkowych ludzi. Ciągle stawiamy sobie odważne i ambitne cele, odnajdujemy właściwe ku nim drogi oraz wytrwale realizujemy to, co sobie założyliśmy. Zależy nam, na naszym zespole, dbamy o to aby ciągle się rozwijał. Zapewniamy pracownikom odpowiednie narzędzia oraz przestrzeń, w której w pełni mogą rozwijać swój potencjał.

MASZ PYTANIA?