Mamy to! Re-certyfikacja ISO 9001:2015 na rok 2020 zakończona sukcesem

Re-certyfikacja ISO 9001:2015 na rok 2020

Z początkiem bieżącego roku GRUPA WOLFF ponownie z sukcesem uzyskała re-certyfikację systemów zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015. Audyt objął wszystkie obszary firmy – handel, projektowanie, produkcję konstrukcji stalowych i urządzeń, montaż, serwis, doradztwo oraz szkolenia specjalistyczne. Proces przeprowadziła jedna z akredytowanych jednostek certyfikujących.

W związku z realizacją procesu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 dokonano analizy i oszacowania ryzyka związanego z istniejącymi lub potencjalnymi zagrożeniami dla zasobów i aktywów funkcjonujących w firmie oraz naruszenia ciągłości działania organizacji. Celem analizy SWOT było określenie priorytetów w odniesieniu do rozwoju naszej firmy.

Odpowiadamy na potrzeby przemysłu od ponad 25 lat

W zależności od potrzeb wykonujemy analizy i audyty, realizujemy prace projektowe, zdobywamy pozwolenia, dostarczamy zarówno pojedyncze urządzenia jak i kompletne instalacje, a następnie wykonujemy prace montażowe, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zadania realizujemy również w strefach zagrożenia wybuchem, dostosowując zakłady przemysłowe do wymagań dyrektywy ATEX. Dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia i własnego know-how jesteśmy w stanie realizować najbardziej wymagające inwestycje w przemyśle. Nieustannie dzielimy się wiedzą podczas szkoleń ATEX, co pozwala nam mobilizować ludzi osadzonych w branży przemysłowej do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki temu mogą chronić zdrowie i życie pracowników, mienie firmy, a także środowisko naturalne.

Wszystkie projekty prowadzimy zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz własną Polityką Jakości. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pełen profesjonalizm.

Inżynierowie dają sukces

W tym miejscu należy mocno podkreślić znaczenie naszej kadry inżynierskiej dla realizacji kolejnych projektów i niejednokrotnie ambitnych wyzwań technologicznych. Nasza firma czerpie z wieloletniego doświadczenia i z kreatywności zespołu ludzi, którzy ją tworzą. Jako grupa staramy się także utrzymywać standardy znane nam z dużych firm międzynarodowych. Systematycznie budujemy pozycję na rynku, zarówno w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, pożarowego, jak również technologii przemysłowych.

Norma PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements), która definiuje kryteria, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wymagania te są dedykowane dla wszystkich organizacji, niezależnie od ich rodzaju, wielkości czy dostarczanych wyrobów i usług.

Polityka Jakości ISO 9001:2015


KARIERA

Szukamy wyjątkowych ludzi. Ciągle stawiamy sobie odważne i ambitne cele, odnajdujemy właściwe ku nim drogi oraz wytrwale realizujemy to, co sobie założyliśmy. Zależy nam, na naszym zespole, dbamy o to aby ciągle się rozwijał. Zapewniamy pracownikom odpowiednie narzędzia oraz przestrzeń, w której w pełni mogą rozwijać swój potencjał.

MASZ PYTANIA?