Testy zabezpieczeń przeciwwybuchowych podczas konferencji INDEX

Testy systemów przeciwwybuchowych

Targi Schuttgut w Dortmundzie były kolejnym miejscem gdzie odbyła się konferencja INDEX. Podczas dwudniowego spotkania, które zgromadziło kilkudziesięciu słuchaczy, zaprezentowano trzynaście wykładów z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego. Ponadto, pierwszego dnia, uczestnicy konferencji zostali przewiezieni do pobliskiego instytutu DMT, gdzie odbył się pokaz zabezpieczeń przeciwwybuchowych (system tłumienia wybuchu, klapy przeciwwybuchowe, panele dekompresyjne oraz bezpłomieniowe układy odciążające wybuch). W drugiej części pokazu zademonstrowano siłę wybuchów stosunkowo niewielkich ilości palnych pyłów, gazów i par cieczy.

W ramach konferencji GRUPA WOLFF, będąca członkiem Międzykontynentalnego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego, zaprezentowała case study nt. przyczyn oraz skutków wybuchu pyłu węglowego oraz biomasy w polskich elektrowniach. Podczas wykładu zaprezentowane zostały także metody przeciwdziałania podobnym katastrofom w przyszłości. Ta część prelekcji została opracowana na podstawie zaleceń PIP oraz działań jakie zostały zrealizowane w opisywanych elektrowniach przez GRUPĘ WOLFF (zabezpieczenie układów młynowych poprzez wdrożenie systemu tłumienia wybuchu oraz izolacji wybuchu, wdrożenie skuteczne systemu odpylania zgodnego z wymaganiami dyrektywy ATEX itp.).

GRUPA WOLFF każdego roku bierze udział w kilkunastu konferencjach poświęconych zagadnieniom ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej. Ponadto organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, a także jest organizatorem Międzynarodowego Seminarium INDEX, które co dwa lata odbywa się w Krakowie. Do podstawowych zadań GRUPY WOLFF należą również kompleksowe dostawy zabezpieczeń przeciwwybuchowych oraz instalacji odpylania i centralnego odkurzania w wykonaniu ATEX.

GALERIA

Konferencja index atex
Posiłek przed testami zabezpieczeń przeciwwybuchowych
Obowiązkowa ochrona przed pokazem wybuchów
Pokazy wybuchow w specjalnym pomieszczeniu instytutu DMT
Test bezpłomieniowego odciążania wybuchu
Test systemu tłumienia wybuchu
Przygotowania do testu systemu HRD
Wspólny posiłek w przerwie między kolejnymi pokazami zabezpieczeń przeciwwybuchowych
Drugi dzień konferencji INDEX-ATEX

KARIERA

Szukamy wyjątkowych ludzi. Ciągle stawiamy sobie odważne i ambitne cele, odnajdujemy właściwe ku nim drogi oraz wytrwale realizujemy to, co sobie założyliśmy. Zależy nam, na naszym zespole, dbamy o to aby ciągle się rozwijał. Zapewniamy pracownikom odpowiednie narzędzia oraz przestrzeń, w której w pełni mogą rozwijać swój potencjał.

MASZ PYTANIA?